2014. május 20., kedd

Tizenhatodik bejegyzés - Kis rövid kakozófia

A modern filozófia és annak művelői igen nagyon zokon vennék, ha gondolkodástudományukat a metafizikai tradíció egy néha nem felesleges, de alapvetően egy annál szintekkel lejjebbi al-tudományának kéne betudniuk, s ilyképpen kellő alázattal kéne viseltetniük az Abszolútum, Isten, és a szakrális tudományok iránt, de ezt nehezen várhatnánk el az újabb és újabb elméletekkel, "meghaladásokkal" előálló, sokszor igen önhitt intellektuális tévelygőktől, akik dekonstruktív tevékenységükkel csak még jobban elmélyítik a "modern világ válságát".
Ám mindezen nem érdemes felháborodni, és hogy minden érthető legyen, e helyt következzék egy abszurd, de lényegre törő összefoglalás Hamvas Bélától, monumentális beavatási regényéből, a Karneválból, a lehető legszórakoztatóbban e témában.
„Mondták, hogy a hegyibetegség kínos, de nem törődtem vele. A vonat lassan haladt föl, Mandarru felé, már kétezren túl volt, amikor rosszul lettem. Az állomáson kiszálltam, hogy a légnyomáskülönbséget megszokjam. Átkozott sorocho. Vagy tizenöt ember feküdt ott hordágyakon, a betegség különböző stádiumaiban. Én is lefekszem.
Mellettem hosszú vékony férfi, arca sapkájával letakarva. Felöltővel és pléddel borítva. Mikor odamegyek, egy pillanatra felnéz.
Josiah Pen, american citizen. And you?
Michael Winemaster. Hungarian.
Ó, szólt Pen nyögve, mindig az volt a vágyam, hogy a sorochót egy magyarral töltsem -
Ön kvéker, Mr. Pen?
No. Miért kérdi?
Mert úgy reszket.
Nem hitfelekezet. Sorocho -
Sápadtan fekszik, időnként nyög.
Ön valamin gondolkozik, Mr. Pen?
Yes. Én sokat, úgyszólván állandóan gondolkozom. Azt hiszem, én gondolkozó vagyok. Érti? Mint Platón, de nagyobb. Én úgyszólván állandóan gondolkozom. El tud ön ilyesmit képzelni?
Nehezen. És most min gondolkozik?
Én most filozófiám egyik örök tételén gondolkozom. Sose hittem volna, hogy ez a hegyibetegség -
Szünet.
Sorocho -
Szünet.
Mégis, mondom én nyögve, mégis mi az ön nagy problémája?
Hallgassa meg. Talán megérti. Milyen kedélyállapotban van az az ember, akinek nevét az újságban kiírják, és tudomására jut, hogy e papírral egy ismeretlen fenekét kitörli?
Felsóhajtok.
Ön, Mr. Pen, tényleg nagy gondolkozó. Nagyobb, mint Platón.
Második pont. Az újság önnek nem nevét, hanem arcképét közli, s akkor valaki, akit ön nem ismer, és sohase fogja látni, fosos fenekét az ön arcképével kitörli. Ez az eset súlyosabb -
Nyögés. Szünet.
És ön, kérdem, ezt a problémát megfejtette?
Nem, Mr. Winemaster, eddigelé még nem tudtam megfejteni. Ön talán -
Azt hiszem, ez kakotropizmus -
Erre már én is gondoltam.
Pen nyög és böfög.
Ön azt hiszi, hogy kakotropizmus? Nem felületes ez? Mit gondol? Én inkább a synkakotikus és diakakotikus kakoton kakoidok metakakozisának tartanám -
Igaza van, mondom én émelyegve, de csakis kakomentális síkon -
Szóval ön a hypnokakotisták álláspontján van?
Egyszer beszéltem a hierokakophant főemberrel -
Kakopoliszban?
Úgy van. Név szerint Kakomantusszal -
A kakozófia fejével -
És a kitűnő kakológussal. Ő volt az, aki -
A kakolatriát elvetette -
A kakomániát is és parakakoplex kakometrikus alapokra helyezkedve subkaoid kakográfiára támaszkodva -
Folytassa csak -
A kakocentrikus kakomániát -
Értem. Ez a kakomontán felfogás -
Ön ezt elveti?
Kakodiktikusan. Amikor én Grand-Kakoniában jártam, és Kakonagorasz tanítványa voltam, a kakokephaloidák mesterével -
Hallottam róla. Ő a hivatalos kakophorosz, Kakomegasz fia és a pseudokakonidák üldözője -
És a deuterokakonomia megalapítója -
Kakophil -
És kakophag -
És a kakofizita rendszer hirdetője -
Élete végén kakopisztolyával önmagát kakonlőtte. Ön tehát azt vallja, hogy az, akinek nevével vagy arcképével az emberek feneküket kitörlik, az kakopathikus telekakózis állapotába kerül -
Yes. Amely telekakózis kakoformációja, mihelyt az öblítőt meghúzzák, hydrokakózissá alakul át, és kakocendenssé válik -
Ugyanakkor kakotelész -
És ultrakakophil -
Thanks. Kakotechnikám előszavában külön hálámat fogom kifejezni ön iránt, mint a reálkakológia szakértője iránt -
Kitüntet, Mr. Pen. Én csak kakodidakta vagyok, ha van is némi kakopraxisom -
A kakodicea szempontjából ez -”Hát ennyit erről!

1 megjegyzés:

  1. Hát ez felüdítő volt!
    Kakotisták és cuncológusok...
    http://atyafipeca.wordpress.com/cunci-szotar/
    Ha bekapcsolod valamelyik délelőtt a Kossuth Rádiót, akkor rengeteg kakotizmussal kapcsolatos kifejezéssel fogsz találkozni.

    VálaszTörlés